Kişisel Hedeflerinizi Strateji ile İlişkilendirin!
  • Stratejik Analiz
  • Stratejik Seçeneklerin Belirlenmesi
  • Stratejik Seçim
  • Stratejinin Kurumsallaştırılması
Anasayfa : Stratejik Yönetim
 

Stratejik Yönetim

Yapılan araştırmalar Organizasyonların %10’undan daha az bir kısmının kendileri için belirledikleri stratejik hedeflere ulaşabildiklerini göstermektedir. Bu sonuç, organizasyonların ileriye dönük stratejilerinin gerçekleşmemesi ve belirlenen görevleri yerine getiremeyen yöneticilerin uğradığı motivasyon kaybı düşünüldüğünde, oldukça kritik bir önem arz etmektedir.

Taurus Group, stratejik yönetim alanında organizasyonların nihai hedefleri olan operasyonel mükemmeliyete ulaşabilmeleri için bir dizi danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler öncelikle organizasyonların iş hedeflerinin belirlenmesi, belirlenen bu hedeflerin çalışanlara indirgenmesi ve hedeflerin gerçekleşmesi için alınacak aksiyonların ilgili hedefle ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

Organizasyonun genel hedeflerinin basamaklandırılarak büyük hedeflerin daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölünmesi ve şirketlerin yüksek stratejik hedeflerinin çalışanların bireysel hedefleri ile paralellik gösterecek şekilde oluşturulması ve “SMART” olarak tanımlanan bu hedeflerin çalışanların katılımı ile nasıl oluşturulacağı know-how bilgisinin şirketlere aktarılması ilgili danışmanlık hizmetimizin kavramsal tarafını oluşturmaktadır. Bu noktada Taurus Group 2000 yılından beri Türkiye ve Türkî Cumhuriyetlerde iş ortaklığı yaptığı DDI firmasının araçlarını kullanmaktadır.

İletişim teknolojilerinin gelişimi ve artan internet kullanımı şirketlerin mevcut operasyonlarını daha etkin yürütebilmeleri için birçok fırsat yaratmaktadır. Şirketler mevcut operasyonlarını bu teknolojiler aracılığı ile daha hızlı, ucuz ve yüksek hizmet kalitesi ile yapma şansına sahip olmakta ve bu fırsatları iyi kullanabilen şirketler rekabette büyük avantaj sağlamaktadırlar.

Taurus Group, stratejik yönetim danışmanlığı hizmetinin ikinci bacağı olarak da şirketlere know-how transferini yaptığı SMART hedef oluşturma ve basamaklandırılan şirket genel hedeflerinin çalışanların bireysel hedefleri ile paralellik göstermesi konseptinin operasyonel olarak etkin bir biçimde uygulanmasında kullanılacak web-tabanlı bir stratejik yönetim yazılımı olan i-nexus un organizasyonların bünyesinde devreye alınması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

i-nexus stratejik yönetim yazılımı bünyesinde iş hedefleri ile ilişkilendirilmiş aksiyonların çalışan bazında takibine olanak sağlayan güçlü bir proje planlama ve takip fonksiyonu yer almaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra i-nexus Hoshin Planning, Blanced Scorecad, Business Excelence Model, Six Sigma gibi birçok performans yönetimi yaklaşımını desteklemekte ve entegre raporlama alt yapısı ile güçlü bir analiz imkanı sunmaktadır.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting