DDI

Dönüştürücü İK Çalıştayı

Dönüştürücü İK Çalıştayı

Dönüştürücü İK Çalıştayı

    StratejİK Bakış

İK profesyonelleri son on yılda, ağırlıklı olarak İK’nın fonksiyonel politikaları ve operasyonel sistemlerine odaklandılar. Ancak günümüz iş dünyasında, özellikle teknolojik ve ekonomik alanda yaşanan büyük değişimler, iş modellerini hızla dönüştürmekte ve İK Profesyonellerini, kurumların yetenek stratejilerini belirleme konusunda öncülük etmeye zorlamaktadır. İK artık kayıt tutma ya da alınan operasyonel kararların uygulanmasına destek olma rolünden, "Vizyoner/Öncü” olma rolüne geçiş yapmalı ve kurumların iş stratejilerinin, yetenek stratejileriyle uyumlu hale getirilmesinde dönüştürücü bir rol oynamalıdır.

Peki, İK Profesyonelleri, bu mücadeleyi göğüslemeye hazır mı?


Aşağıdaki zorluklarla karşılaşıyor musunuz?

 • İş gücü planlaması ile iş stratejilerini ilişkilendirmekte zorlanıyor musunuz?
 • İK ekibi, dijital çağın gerektirdiği yönetici ve çalışan yetkinliklerini tanımlamakta zorlanıyor mu?
 • İK ekibi, İK alanında yaşanan dönüşümü ve global eğilimleri takip etmek üzere uluslararası araştırmalara, analizlere ulaşma ve bunları yorumlama konusunda sıkıntı çekiyor mu?
 • İK ekibi, üst düzey yöneticileri yetenek stratejilerinin uygulanması konusunda ikna etmekte zorlanıyor mu?
 • İnsan Kaynakları çözümlerinin hayata geçirilmesi konusunda, İK Yöneticileri diğer fonksiyon yöneticilerinden etkin bir şekilde destek alabiliyor mu?
 • Üst düzey yönetim ekibi, İK Yöneticilerini, dönüşen iş modellerine şirketin uyum sağlaması konusunda güvenilir bir iş danışmanı olarak görüyor mu?
 • İK Yöneticileri mevcut organizasyonel kültür, çalışma iklimi ve çalışanların bakış açılarını anlayıp, analiz etmekte zorlanıyor mu?


Performans Hedefleri

İK Profesyonellerine Sağladığı Katkılar:
 •  Değişen ve dönüşen dünyada iş yapma şekillerinin, liderlik ve çalışan başarı profilleri üzerindeki etkilerini anlamak üzere, araştırma ve verilerden etkin bir şekilde yararlanmak.
 • İK’nın rol değişimine dair son trendleri anlamak. İK’nın iş sonuçlarına olan katkısının nasıl maksimize edileceğini kavramak.
 • Uygulanabilir ve iş sonuçlarına etki eden çözümler üretebilen bir iş danışmanı olmak için işin içeriğini ve büyük resmi anlamak.
 • İş liderleriyle verimli görüşmeler yapmak ve mevcut bakış açısını anlamak için etkili soru sorma tekniklerini kullanmak.
 • İş gücü ile ilgili uzun dönemli ihtiyaçları tespit etmek; iş planlarının gerçekleşmesini desteklemek ve planları hızlandırmak; işe yönelik ihtiyaçları uygulanabilir çözümlere dönüştürmek.
 • İş ilişkilerini gözden geçirmek, karşılıklı dayanışmaya açık stratejik ilişkiler geliştirmek; hem duygusal olarak hem de mantık çerçevesinde kişileri ikna etmek ve onların güvenini kazanmak. 


Geliştirilmesi Hedeflenen Yetkinlikler

 • Stratejik Etkileme
 • Ticari Bilinç
 • Stratejik Yön Belirleme
 • Yeteneği Seçme, Geliştirme ve Kurumda Tutma
 • Duygusal Zekâ

Gelişimine Katkı Sağlanabilecek Diğer Yetkinlikler

 • İnovasyon Yönetimi
 • Cesur Davranma
 • Değişime Liderlik Etme
 • Girişimcilik
    

Ön Çalışma: 

Katılımcılar Dönüştürücü İK profiline yönelik bir envanter doldurur. Eğitimde kullanılacak bir vaka çalışmasının ön bilgilerini okur. Kendi şirketinde birlikte çalışarak değer katabileceği, aynı zamanda bu süreçte desteğini almak için ikna etmesi gereken bir organizasyonel birim belirler. (45 dakika.)


Dönüştürücü İK

Katılımcılar, İK’nın iş dünyasındaki değişen rolüne dair trendleri gözden geçirir ve tartışırlar. Eğitmen, "Dönüştürücü İK” profilini anlatır ve katılımcılar envanter sonuçlarına göre kendilerini İK Liderliği skalasında konumlandırırken, mevcut iş ortamını ve İK Profesyonellerine olan etkilerini tartışırlar.


İş Danışmanı Olarak İK

Katılımcılar, sağlanan vaka üzerinden bir SWOT analizi gerçekleştirir, işe yönelik ihtiyaçları anlamak ve çözüme yönelik iş gücü girişimlerini belirlemek için hangi ek verilere ihtiyaç duyduklarını tespit ederler. Daha fazla veri toplamak için hazırlık yapıp, bir iş lideriyle mülakat yaparlar.

 
Verilerin Gücü

Katılımcılar, 360°’lik geniş bir açıdan bakmanın ve büyük resmi anlamanın iş danışmanı olarak kendi değerlerini arttıracağını anlayacakları bir deneyimden geçerler.


Etki Yaratan İK

Katılımcılar, rollerinin kritik öğesi olan ikna etmenin / etkilemenin önemini 
ve etkili bir ikna stratejisi için nelerin gerektiğini tartışırlar. Planları hayata geçirebilmek için ikna edilmesi gereken kilit kişileri belirlerler. Paydaşların aklına ve duygularına hitap edebilecek yedi adet etkileme stratejisini ve üç adet mesaj paketleme tekniğini öğrenirler.

Güven Yaratma ve Güveni Sürdürme

Katılımcılar, iş liderlerini sorgulama hakkını nasıl kazanacaklarını ve nasıl güvenilir birer iş ortağı olacaklarını öğrenirler. Eğitmen, katılımcılara provokatif sorgulama tekniğini anlatır; güven kırıcı ve güven yaratan öğeleri ve bunların işe etkilerini açıklar. Bunu takiben katılımcılar, yüksek performans ile davranış arasındaki ilişkiyi tartışarak kendi farkındalıklarına ve kontrol konusuna odaklanırlar. Duyguların baskın çıkması konusunu ele alırlar ve bunun güvenilir ilişkilere nasıl zarar vereceği tartışılır, buna dair örnekler ve bundan kaçınmak için en iyi uygulamalar paylaşılır.

Parçaları Birleştirip, Harekete Geçmek

Katılımcılar, vaka çalışması üzerinden analizlerini tamamlar ve iş planlarının gerçekleşmesini sağlayacak kısa ve uzun dönemli iş gücü girişimlerini tespit ederler. Takımlar kendi yetenek stratejileri veya bakış açılarını anlatan bir sunum hazırlayıp, grubun geri kalanının görüşlerini etkilemek üzere sunarlar. Katılımcılar, gerçek birer Dönüştürücü İK olabilmek için işe döndüklerinde neyi yapmaya başlayıp, neyi yapmaktan vazgeçeceklerine dair notları ile eğitimden ayrılırlar.

 

Dönüştürücü İK Çalıştayı broşürünü indirebilirsiniz.

Broşür

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dijital Dönüşüm Yönetimi

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Dijital Dönüşüm Yönetimi

Kurumunuzdaki Liderleri Değerlendirmeye Başlayın

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Liderlik Potansiyeli Envanteri

Yetenek İhtiyaç Projeksiyonu

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Yetenek İhtiyaç Projeksiyonu

HIZLI BİLGİ FORMU
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN
LÜTFEN BİZİMLE TEMASA GEÇİN. X