DDI

Bilime Dayalı Liderlik Gelişimi

Liderlik Eğitimleri

Bilime Dayalı Liderlik Gelişimi

DDI'nın tüm içerikleri bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Liderlik eğitimlerimiz Psikoloji temellidir ve liderlerinizde ölçülebilir değişim sağlamaya odaklanır. Sanal sınıf deneyimi ve mikro öğrenme seçenekleriyle harmanlanmış öğrenme yolculukları oluşturabilir ve liderlerinize her yerden ve her şekilde ulaşabilecekleri ilgi çekici içerikler sunabilirsiniz. 
 
Eğitimlerimiz geçerliliği kanıtlanmış öğrenme sistemlerimiz olan Interaction Management® liderlik geliştirme programı, Business Impact Leadership® orta ve üst düzey yönetici gelişim programı ve Targeted Selection® davranışsal yetkinlik bazlı mülakat teknikleri programı içerisindedir.
 
DDI eğitimleriyle değişimi sadece liderlerinizde değil, tüm çalışanlar üzerinde gözlemleyeceksiniz.

Günümüzün çalkantılı ve tempolu iş ortamında, bireylerin karar verirken genellikle zamanı kullanma lüksleri olmamaktadır. Hızlı şekilde durumu kavrayıp, – genellikle tüm veriler ya da tüm seçenekleri değerlendirme vakti olmadan – en işe yarar ve faydalı aksiyon planını belirleyip harekete geçebilen kişilere ihtiyaç duyarız. 
Bu eğitim bireylerin karar verme süreçlerinde hızlanmalarının yanı sıra sınırlı zaman ve bilgi ile dahi kaliteli kararlar vermelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda kişilere kendi ve diğerlerinin karar verme eğilimlerini belirlemeyi ve bunları hızlı kararlar gerektiren durumlarda nasıl dengeleyeceklerini öğretmektedir.
Kronik performans problemleri olan bir çalışan bir liderin çok fazla zamanını alabilir ve tüm ekibin verim ve moralini düşürebilir. 
Bu eğitim liderlerin kronik performans problemlerini yönetme becerilerini geliştirmektedir. Katılımcılar, gelişmesi gerekli alan için sağlam bir vakayı belgelemeyi ve sunmayı ve karşıdaki kişi ile performansı tartışmak üzere uygun etkileşim prensiplerini kullanmayı, sürekli geri bildirim ve destek sağlamayı öğrenmektedirler. Liderler bunun yanında, performans probleminin konuşulması sonrasında atılacak adımları belirlemekte ve resmi adımlar atma gerekip gerekmediği konusunda karar vermektedirler.  (Endüstri alanına uyarlanmış şekli mevcuttur)

Çoğu organizasyonda artık iyi koçluk yeterli olmamaktadır. Günümüzün yüksek performans gerektiren iş ortamı iş önceliklerini ve çalışan becerilerini hızlıca değerlendirebilen liderlere ihtiyaç duymaktadır. Liderlerin resmi koçluk görüşmesine zamanları olmasa bile her koçluk fırsatından faydalanma becerisine sahip olmaları ve çalışanların bireysel katkılarını daha fazla tanımaları gerekmektedir. 
Bu eğitimde katılımcılara zorlu durumlarda Etkileşim Prensiplerinin kullanımını geliştirecek dört ileri koçluk tekniği öğretilmektedir. Yanı sıra liderler kuvvetli, iç görülü sorular sormayı ve takdir yolu ile nasıl daha yüksek düzeyde çalışan taahhüdü kazanabileceklerini de öğrenmektedirler.

Günümüzde liderlerin farklı birimlerden kişileri yönetmeleri ve kurum çapında verimliliği arttırmalarının yanı sıra farklı nesilleri de idare etmeleri beklendiğinden orta düzey yöneticilikte koçluk yapmak kurumun daha alt düzeylerinde koçluk yapmaktan belirgin derecede farklıdır. Liderler çoklu yön gösterme içeren koçluk becerileri geliştirmeyi ve ekipleri ile daha verimli etkileşim kurmak için proaktif araştırma metotlarını öğrenmektedirler.
Kurumlar günümüzün karmaşık ortamında daha fazlasını yapabilen ve daha fazlası olabilen liderlere ihtiyaç duymakta. Diğerlerini harekete geçirip katılımlarını sağlayarak işleri sonuçlandıran kuvvetli kişilerarası becerilere sahip ön cephe liderlerin arayışı içindeler. 
Bu temel eğitim liderlerin kişilerde harekete geçme enerjisi uyandıracak düzeyde etkili iletişim kurmalarına yardımcı olmaktadır.  Eğitim liderlere iş ortamı ve ötesinde her gün karşılaşılabilecekçeşitli zorluk ve fırsatlarda faydalanabilecekleri Etkileşim Prensiplerini öğretmektedir.
Çoğu kurum iş yerinde başarı için en önemli olarak gördüğü teknik becerilere odaklanmaktadır. Ancak çalışanı olağanüstü başarılı kişi haline getirmede görevlerinde büyük etkisi olan kuvvetli kişiler arası beceriler de eşit derecede önemlidir. 
Bu eğitim kişilere iş arkadaşları ve müşteriler ile daha etkili iletişim kurmalarını, süreçte güven oluşturma, ortaklıkları güçlendirme ve arzulanan sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak güçlü bir etkileşim becerileri seti sunmaktadır. Bu temel eğitim Interaction Management sisteminde yer alan bir çok eğitim için önkoşuldur.
Bir liderin çalışmalarının çoğu, ekip üyeleri ve diğerleriyle günlük görüşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Bu etkileşimler, özellikle zor olanlar, genellikle konuşmanın pratik sonucu ve lider ile kişi arasındaki kişisel bağlantı üzerinde etkisi olan yoğun kişisel duyguları (her iki tarafta) içerir. Liderin duygusal zeka seviyesi - kendini ve kişinin ilişkilerini yönetme yeteneği - bu zorlu konuşmaların başarısında kritik bir faktördür. Bu eğitimde kişiler, zorlu konuşmalarında "kalbi” ve "başı” dengeleyerek duygusal zekalarını geliştirebileceklerini bilirler. Başkalarının duygularını düşünerek ve onlara cevap vererek kalbe hitap edebilirler; istedikleri iş sonuçlarına yönelik sohbetleri yönlendirerek başı meşgul edebilirler. Liderler, yüksek enerjili etkinlikler, videolar ve tartışmalar yoluyla, yüz yüze, telefonla veya uzaktan iletişim kurarak, her türlü konuşmada kalbi ve başı dengelemelerine yardımcı olacak esnek iletişim becerilerini öğrenirler.
Performans yönetimi, kurumlarda sıklıkla liderlere ve onlara raporlama yapan kişilere zorla yaptırılan – her iki tarafa da katkısı olmayan, kağıt yükü dolu yukarıdan aşağıya doğru yürüyen bir değerlendirme süreci olabiliyor. 
Bu eğitim performans yönetimine yeni, karmaşık olmayan bir yaklaşım getiriyor. Yöneticiler tarafından yapılan yarıyıl gözden geçirme görüşmeleri yerine, bu süreç düzenli, anlamlı diyalog içeriyor. Bu günlük konuşmalarda, liderler koçluk yapıp çalışanı geliştiriyor, harcadıkları zamanın daha iyi performans getirmesini ve kendilerine bağlı çalışanlar ile kuvvetli ilişkiler geliştirmesini sağlıyorlar.
Farklılıkları ne olursa olsun, tüm bireylerin farklı yeteneklerine ve yeteneklerine saygı duyan ve değer veren bir iş yeri düşünün - insanların aidiyet duydukları ve bu yüzden her şeyi onlara verdikleri bir yer. Kapsayıcı Bir Ortam yaratmak, bu olasılıkları açar ve öğrencilere bir katılım ortamı oluşturmak için kişiselleştirebilecekleri ve başkalarıyla birlikte kullanabilecekleri belirli eylemler ve beceriler kazandırır. Bireyler bilinçsiz önyargıları ve olumsuz kalıp yargıları ve bunları hafifletmek için neler yapabileceklerini ve kapsayıcı olmak için "hepsi bir arada" planını geliştirebilirler.
Günümüzde "az ile çok iş başar” beklentisi olan iş ortamında delegasyon liderler için kritik bir beceri haline gelmiştir. Azalan kaynaklar, değişen motivasyonlar, sanal çalışanlar ve global işgücü liderlerin gittikçe artan işyeri taleplerini karşılamaya çalışırken mücadele ettikleri zorluklardan sadece birkaçı.
Bu eğitimde liderler bu zorlukları ele almak, ekip üyelerinin taahhüdünü kazanmak, bireysel beceri ve yetenekleri geliştirmek ve ekiplerinin ve dolayısı ile organizasyonun yetenek ve kapasitesini arttırmak için gerekli olan becerileri öğreneceklerdir. Katılımcılar delege etmeleri gereken görevleri belirlemeyi, en doğru kişiyi seçmeyi, yetenekleri ve taahhüdü değerlendirmeyi ve delegasyon konuşmasını planlamayı deneyimlemektedirler. Bu konuşma karar verme sorumluluğunu, destek düzeyini ve ilerlemeyi ölçme metotları ile sonuçları değerlendirmeyi içermektedir

Her lider mutlu, hedeflerine ulaşan çok yetenekli çalışanlarla dolu o "hayal takım” ı ister. Delegasyon liderlerin ekip kapasitesini yapılandırmasını ve sonuçlar elde etmesini sağlar. O zaman neden daha fazla ve daha sık delege etmemektedirler?
Bu eğitim liderlerin zihinlerini, neleri delege edebilecekleri ve bunu yaparken daha rahat ve güvenli hissedebileceklerine doğru yönlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılar daha önce hiç delege etmeyi düşünmedikleri işleri belirlemek üzere iş yüklerini incelemektedirler. Kendileri gibi aynı işlerden motive olan ve bunları yapabilecek kişileri belirleme metotlarını kullanacaklar. Ayrıca başarı ile sonuçlanmasını sağlayacakları delegasyon konuşmasının pratiğini de yapacaklar. 

Gelişim yeteneği çekmek ve tutundurmak, çalışan taahhüdünü sağlamak, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve sonuç olarak kurumun başarısını garantilemek için kritiktir. Şüphesiz gelişim çalışanlar için olduğu kadar liderler için de önemlidir. 
Bu eğitimde katılımcılar kendilerinin ve diğerlerinin gelişim planlama çabalarını yönlendirmek için uygulamalı bir süreçle tanışacaklar. Sonuç kurumun mevcut ve gelecek iş hedeflerini destekleyen anlamlı bir gelişim planı olacaktır.

Günümüzün karmaşık ve rekabetçi ortamında, işyeri değişikliği girişimlerinin yüzde 70'inin başarısız olması şaşırtıcı değildir. İşyeri değişikliği girişimlerinin başarılı olması için kuruluşların direnişi kararlılığa dönüştürebilen ve ekip üyelerine değişimin mülkiyetini almaları için ilham verebilecek liderlere ihtiyaçları vardır.
Bu program, kişilerin ekip üyeleriyle değişimi uygulama sürecini hızlandırmak ve insanların değişime daha açık olduğu çevik bir çalışma ortamı yaratmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve kaynakları sağlar.

Değişim evrenseldir. Ancak, durumu, ortama, kişilere ve zamana bağlı olarak kendini çok farklı yollarla gösterir. Yakın geçmişi, bugünü ve yakın geleceği anlamak insanı bir değişimle ilintili önemli unsurları ele almak üzere hazırlar. Üstelik tartışılması ve yüzleşilmesi gereken korkuları, kaygıları, zorlukları ve fırsatları su yüzüne çıkarır.

Bu eğitimde katılımcılar değişim olduğunda insanların genel tepkilerinin neler olduğunu görmekte, işyeri değişimlerine açık olmalarını sağlayacak bir zihin yapısı geliştirmekte ve ilk bakışta hiç kontrol edemeyeceklerini düşündükleri değişimi nasıl etkileyeceklerini deneyimlemekteler.

Ekibinizde çalışanları tutundurmak işyerinde uyumu ve verimi yaratmaktan daha fazlasını gerektirir. Bu, kurumun tüm alt düzeylerde çalışanlarına da yansımaktadır: Personel devri maliyet getirir – işe alım ve kişileri eğitmek para, zaman ve kaynak gerektirir. Satış hacimlerinin ve verimliliğin düşmesine sebep olur. Çoğu insan işlerini yetersiz yöneticiler nedeni ile terk etmektedir. Aslında kişinin yöneticisi onun bir kurumda kalma ya da gitme kararı vermesinde en etkili kişidir.

Bu eğitimde katılımcılar personel devrinin (turnover) kuruma, ekibe ve yöneticiye etkilerini anlamakta, kişilerin bir pozisyonda kalma ya da gitme arzularını etkileyen eğilimleri, beklentilerini belirlemekteler. Bunların yanı sıra etkileşim prensiplerini, karşıdakinden derinlemesine bilgi alma becerilerini deneyimlemekte ve memnuniyetsizliğe sebep olan kaynakları belirleyip ele almayı öğrenmektedirler.

İş stratejilerini hayata geçirmek için kurumlar, ilk düzey liderlerinin ekipleri için en önemli öncelikleri anlamalarına ve bunları gerçekleştirmelerine güvenirler.

Bu eğitimde liderler stratejiyi ön cephede hayata geçirmenin en önemli 3 unsurunu – Odaklanma, Ölçme ve Sorumluluk – öğrenecekler. En kritik birkaç önceliğe odaklanmayı, bu önceliklerin tamamlanmasına yönelik ilerlemeyi ölçmeyi ve belirlenen metrik, ölçütler doğrultusunda kendilerini ve ekip üyelerini sorumlu tutmayı deneyimleyecekler. Katılımcılar aynı zamanda sorumluluk belirleme ve bunun iletişimini kurma (sonuçları da dahil olmak üzere) gibi sorumluluk alma konusunda en iyi uygulamaları keşfedecekler. Strateji Uygulama Aracı liderlerin kritik önceliklerini, ilerlemeyi, sonuç ölçümlerini ve bu öncelikleri yerine getirmekten sorumlu kişileri tek bir noktada bir araya getirmelerini sağlamaktadır. Hayata geçirmenin üç öğesini kullanmak liderlerin ve ekiplerinin gün içindeki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen doğru işleri gerçekleştirmelerini garanti etmektedir.

Kurumlarda her düzeyde çalışanlar yenilikçiliğe katkıda bulunurlar. Liderler, size müşterileriniz hakkında direk ya da dolaylı güncel veriler, işteki güçlükler ve bilgiler taşıyan kanallardır.

Bu eğitim çalışanlara ve ekiplerine iş yapış şekillerine farklı bakmalarını ve kuruma ve müşterilerinize değer katacak yeni fikirler üretmelerine yardımcı olacak uygulanabilir bir yaklaşım, araçlar ve teknikler sunmaktadır. Katılımcılar aynı zamanda ekiplerini yenilikçiliğe teşvik etmek için neler söyleyebileceklerini ve yapabileceklerini de öğreneceklerdir.
Geri bildirim vermek kurum kültürünün bir parçası olduğunda, tüm düzeylere ulaşan etkili bir iş aracı haline gelir. Bu eğitimde katılımcılar olumlu ve gelişime açık geri bildirimi etkili şekilde vermeyi öğrenmektedirler. Aynı zamanda geribildirim almaya açık olmayı ve karşıdaki kişinin niyetini anlamaya yönelik doğru şekilde dinlemeyi de öğreneceklerdir. 
Bu beceriler işyerinde kendilerinin ve iş arkadaşlarının performansını etkinleştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

Bireyler tempolu iş ortamlarında diğerleri ile etkileşimlerinin kendi başarılarına, iş tatminlerine ya da iş başarısına etkisini sıklıkla göremezler.  Liderler için Etkileşimin Temellerinde katılımcılar yönlendirmeye ve iş hedeflerine ulaşmak için kritik olan çeşitli etkileşimlere katılmaya hazırlanırken kişilerarası becerileri ne zaman ve nasıl kullanacaklarını öğrenmektedirler. Bu becerileri kullanmak aynı zamanda bireylerin iş arkadaşları ve ekip üyeleri ve hatta iş dışında aileleri, arkadaşları ve toplumla daha güçlü ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaktadır. Tamamlaması bir saatten az süren bu son derece interaktif web tabanlı eğitim Interaction Management sisteminde yer alan birçok eğitim için önkoşuldur.
Günde 100 milyon toplantı… ve muazzam derecede verimsizlik ve hayal kırıklığı. Toplantılarınız bunlardan biri gibi mi? Gelin harcanan zamanı elverişli hale getirelim ve buna değmesini sağlayalım! DDI toplantılar konusunda dünyaca ünlü akademisyen Dr Steven Rogelberg ile kişileri dahil eden ve harekete geçiren etkili toplantılar tasarlama ve yönetmenin ardında yatan bilimi sunmak üzere işbirliği yaptı. Bu eğitimde etkin ajandalar oluşturmak, aktif katılımı teşvik etmek ve verimsiz davranışı yönetmek üzere çeşitli tekniklerin aktivite dolu keşfi yapılmaktadır. Ayrıca, katılımcılar herkesin zamanını en iyi şekilde kullanmaya yönelik toplantı yönetimi pratiği yapmaktadırlar.
Kişisel farkındalığı gelişmiş olan liderlerin kariyerlerine, ekiplerine ve kurumlarına olumlu etkileri olur. Kişisel Farkındalığı Etkiye Dönüştürme’ de katılımcılar kişisel değerleri, duyguları ile ilgili iç görülerini geliştirmekte ve onları nasıl yöneteceklerini, işyerine kattıkları doğal yeteneklerinin neler olduğunu görmektedirler. İç görü araçları, katılımlı aktiviteler ve etkili videolar ile katılımcılar işteki etkilerini arttırmak üzere kendilerini daha kapsamlı tanıma imkanı bulmaktadırlar.
Bu çevirim içi eğitim liderlere sonuç odaklı ve birbirine bağlı bir takım olarak çalışmak için zaman ve uzaklık zorlukları ile nasıl başa çıkılabileceğini öğretmektedir. Liderler sanal ekipler oluşturabilecek, sanal ortamda daha etkili iletişim kurabilecek, zaman ve/veya uzaklık nedeni ile ayrı olan ekip üyeleri arasında güven geliştirebilecek, ekip üyelerinin ve hedeflerin görünebilir olmasını sağlayarak ekibin odaklanmasını mümkün kılabileceklerdir.
Günümüzün zorlu iş ortamında sağlam kararlar almak, en iyi alternatifi veya seçeneği bulmaktan ya da seçmekten çok daha fazlasını gerektirir. Potansiyel problemleri veya fırsatları analiz etmeyi ve analize dayalı doğru kararlar vermeyi gerektirir.
İlgi çekici bir simülasyon kullanarak, yüksek kaliteli iş kararları ile sonuçlanan kritik unsurları ele alan mantıklı bir karar verme sürecini öğretir. Katılımcılar, seçenekler oluşturmak ve bunları önemli karar kriterleriyle karşılaştırmak ve en iyi eylem yolunu seçmek için beceri ve güven geliştireceklerdir. Bu sürecin kullanılması, bireylerin genellikle yüksek kaliteli karar almayı zayıflatan tuzaklardan kaçınmasına da yardımcı olacaktır.

Çalışanlar yönetim kararlarının arkasındaki mantığı ve kurum başarısına nasıl katkıda bulunacaklarını anladıklarında kurum girişimleri ve hedeflerini desteklemeye daha eğilimli olurlar. Ne yazık ki, çalışanların çoğu iş kararlarının nasıl ve neden alındığını her zaman anlamaz. Bu katılımlı iş simülasyonunda çalışanlar kararların nasıl ve neden alındığını görmek için bir işi kendileri yönetmektedirler.
Yöneticiler sadece ekip üyelerinin yetenekleri ya da karakterlerini değerlendirdiklerinde ekip çatışmalarının ya da düşük ekip performansının kök sebeplerini yanlış teşhis edebilirler. Çoğu zaman bir ekibin bağlılığını, işbirliğini ya da hedeflere ulaşmasını zayıflatan daha ziyade sistemsel unsurlar vardır. 
Bu eğitim liderlerin maksimum performansı sağlayacak altyapıyı oluşturmak için ekipleri ile nasıl çalışabileceklerine odaklanmaktadır. Liderler beş Takım Başarı Faktörünü – Sonuçlar, Taahhüt, İletişim, Süreç ve Güven – teşhis etme ve kullanmada deneyim kazanmaktadırlar.

Bireylerin iş ortamındaki farklılıkları yaratıcılık ve yenilikçiliği ciddi oranda arttırabilir. Aynı farklılıklar uyumsuzluğa sebep olan yanlış anlaşmalara, çözülmediğinde ise tartışmalara yol açabilir. Çalışanların zarara sebep olmadan çatışmayı nasıl etkili şekilde aşarak ilerleme kaydedebileceklerini bilmeleri gerekmektedir. 
Bu eğitimde, katılımcılar çatışmaların uyarı sinyallerini belirlemeyi ve durumun tırmanmasını engellemeyi ya da tırmanırsa çatışmayı nasıl yöneteceklerini öğrenmektedirler. Bu, onların olumsuz herhangi bir etkiyi hafifletmelerini, böylece çatışmanın bedelini azaltmalarını ve iş sonuçlarını iyileştirmelerini sağlayacaktır.

Günümüzün görevleri kurum içinde ve dışında çeşitli kontaklardan bilgi ve uzmanlık arttırma gerekliliği içeren karmaşık ve zorlayıcı işler içermekte. İnsanların, kendi başarılarını arttırmak ve kurum içinde işbirliğini geliştirmek için iş çevreleri oluşturmaları gerekmektedir. 
Bu kurs katılımcılara bilgi toplama, öneri alma ve koçluk amacı ile kontak kurabilecekleri bir network geliştirmelerini öğreterek kişisel ve ekip değerlerini arttırmalarına yardımcı olacaktır. Eğitime katılanlar ne tür bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyduklarını, bunu kimin onlara sağlayabileceğini belirleyecek, yardım isteme konusunda pratik yapacak ve sonunda güçlü iş ilişkilerini sürdürme tekniklerini göreceklerdir.

Bir kurumun başarısı herkesin işlerini tamamlamasına ve bunları zamanında yapmasına bağlıdır. Çoğu insan günlük zorlukların üstesinden gelebilir ve kendine verilen görevleri ve projeleri tamamlar. Ancak, bazıları çatışan öncelikler, görevdeki değişiklikler nedeni ile işleri tamamlamakta zorlanır ya da ertelemeye eğilimli olabilirler. Aynı zamanda ulaşabilecekleri tüm kaynakların ve bunları nasıl etkin şekilde kullanacaklarının farkında olmayabilirler. 
Bu bireysel çalışma eğitimi kişilerin kuruma daha fazla katkıda bulunabilmeleri için zamanı kullanmak ve kaynakları daha etkin yönetmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu eğitimdeki ipuçlarını, teknikleri ve araçları kullanmak katılımcıların aynı zamanda engelleri öngörerek ve bunları ele almak için bir plan tasarlayarak projeleri başarı ile tamamlamalarını sağlayacaktır.

Liderlik gelişimi için harcanan para ve zaman ile yeni becerilerin işte uygulanması karşılaştırıldığında arada çok büyük mesafe olduğu görülmektedir. Bu kırılmanın sebebi genelde yöneticilerin liderleri ile eğitimden önce beklentileri netleştirmek ya da sonrasında onları desteklemek için vakit ayırmamalarıdır.
Liderlerin yöneticileri için hazırlanmış olan bu eğitim, yöneticilerin reddedemeyeceği araştırmalar sunmaktadır. Eğitim girişimini yapılandırabilir ya da yıkabilirler. Kurumunuzun liderlik gelişimi yatırımının getirisini elde etmesi için yöneticiler eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında liderlerini desteklemek için ihtiyaç duyacakları beceri ve kaynakları görmektedirler.

Günümüzün iş ortamı kurumları verimi çoğaltmaya, kaliteyi arttırmaya, devir süresini azaltmaya ve maliyetleri düşürmeye zorlamaktadır. Bu zorlukların istenmeyen ama doğal olan yan ürünlerinden biri de çatışmadır. Çatışma yeni fikirler gibi keşiflere ve yenilikçi atılımlara yol açsa da, tırmanmasına izin verilirse kritik iş ilişkilerine zarar verebilir. 
Bu eğitim katılımcılara çatışmayı tırmandırmanın işaretlerini tanımayı ve zararı en aza indirmek için uygun aksiyonlar almayı öğretmektedir. Liderler iki çözümleme taktiği – koçluk yap ve tasarla, planla – ile tanışmaktalar ve bir çatışmayı çözmek üzere koçluk yapıp planlarken Etkileşim Prensiplerini de kullanarak becerilerini pratiğe dökmekteler. (Endüstri ve sağlık alanına uyarlanmış şekli mevcuttur)

İnsanlar iş süreçleri ve sonuçlarını sahiplendiklerinde kendilerini kuruma daha fazla ait hissediyor ve daha iyi sonuçlar için çaba sarf ediyorlar. Ne yazık ki liderler performans değerlendirme toplantılarında bu sahiplenme duygusunu teşvik edip pekiştirmiyorlar. 
Bu eğitim liderin geleneksel planlayıcı ve değerlendirici rolünün, çalışanla lider arasında paylaşılan bir sorumluluk şekline dönmesinin olumlu etkisini göstermektedir. Bu dönüşüm çalışanın sorumluluk üstlenmesini sağlamakta ve liderin tüm performans döngüsünde koçluk ve geliştirmeye odaklanabilmesini mümkün kılmaktadır. Liderler kendilerine ve çalışanlarına yardımcı olacak etkili hedefleri (SMART) nasıl kullanacaklarını, ilerlemeyi nasıl takip edeceklerini ve sonuçları adil olarak nasıl ölçeceklerini deneyimlemektedirler. İyi oluşturulmuş bir performans planı aynı zamanda liderlere çalışanları ile yapacakları koçluk ve gelişim toplantılarında nelere odaklanmaları gerektiğini belirlemek için kuvvetli bir araçtır. (Sağlık alanına uyarlanmış şekli mevcuttur)

Gerek yenilikçi bir atılım gerekse basit bir süreç iyileştirmesi gerçekleştirmek kurumda diğerlerinin taahhüdünü gerektirir. Bu taahhüdü kazanmanın en iyi yolu her paydaş için bir strateji oluşturmaktır. 
Bu eğitim liderlere ve bireysel çalışanlara fikirlerini en şüpheci insanları bile kazanmalarını sağlayacak şekilde nasıl toparlayacaklarını göstermektedir. Katılımcılar kişilerin etkili şekilde dikkatini çekme, bakış açılarını dönüştürme ve harekete geçmeye yönelik karşıdakinin taahhüdünü alma stratejilerini öğrenmektedirler.

Kurumsal hedeflere ulaşmak için iç ya dış ortaklıklar oluşturmak her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Kuvvetli ortaklıklar hedefleri yakalamak demek olabilir ancak değişen sınırlar ve sorumluluklar ortaklıklar oluşturma ve sürdürmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bu eğitim ortakların önemli noktaları belirlemelerine ve bunlara odaklanmalarına ve açık iletişimi sürdürmelerine yardımcı olacak altı Kontrol Noktasını sunmaktadır. Aynı zamanda katılımcılar ortaklığın kritik unsurları ile ilgili geri bildirim verme ve ilerlemeyi ölçme imkanı veren bir araç olan Ortaklık Puan Kartı ile tanışmaktadırlar.

Kurumlar müşteri sadakatini oluşturmak ve rekabette öne geçmek için üstün müşteri hizmeti sağlamak durumundadırlar. Hizmet sağlayıcılar, samimi, olumlu müşteri etkileşimi oluşturmayı çoğunlukla bilmekteler ancak kötü yöne dönecek bir etkileşimi ele almada gerekli becerilere pek sahip değiller. Hizmet sağlayıcı mutsuz bir müşteriyi gerekli şekilde cevaplayamadığında iş kaybetme potansiyeli artmaktadır. 
Bu eğitim katılımcılara yüksek kalite müşteri hizmeti sağlamada şart olan kritik bir beceri seti ile sunmaktadır. Bu temel beceriler hizmet sağlayıcıların memnuniyetsiz, kızgın müşterileri mutlu, sadık müşterilere çevirmelerini sağlayacaktır.

Günümüzde en büyük rekabet avantajına sahip kurumlar çalışanlarının çeşitli deneyimleri, fikirleri ve yeteneklerinden en üst düzeyde faydalanarak katılımcı ortam yaratanlardır. Farklılıklara Değer Verme, insanlara diğerlerinin kendilerine özgü bakış açılarını keşfetmeleri, kişilerin doğuştan gelen farklılıklarını anlamaları ve kullanmaları, değersizleştirme ile mücadele etmeleri ve kişilerin farklılıklarına saygı duyulan ve bunlardan faydalanılan bir ortam yaratmalarını sağlayacak etkin beceriler ve araçlar sunmaktadır.
Bir ekibin en üst performansı yakalaması için üyelerinin birbirlerini dahil etmesi, desteklemesi ve birbirlerine güvenmesi gereklidir. Üstelik bilgi paylaşmaları ve kendilerini başarıya götüren bir sürece adamaları şarttır. 
Bu eğitim ekip etkinliğini arttıracak ve sadece performansı değil kurumun tamamında da etkiyi en üst düzeye taşıyacaktır. Katılımcılar birlikte bir birim olarak çalışmanın kişisel, kişilerarası ve işe yansıyan avantajlarını öğrenecekler ve en iyi sonuçlar için en iyi uygulamalar dizisi ile karşılaşacaklardır.

Bireysel katılımcıdan liderlik rolüne geçiş heyecan verici ve zorludur. Ne yazık ki kişileri sıkça çalışkanlıkları nedeni ile terfi ettiririz ve onlar zorlanırlar çünkü lider olmak sadece yaptıkları işte hafif bir değişim değil bir kariyer değişikliğidir.
Bu eğitim yeni ya da potansiyel liderleri liderlik kariyerlerinin başında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaları için gerekli bilgi ve beceriler ile donatmaktadır. Eğitim katılımcıyı yeni liderlerin karşısına çıkabilecek değişimler ve bunları nasıl ele alması gerektiği hakkında düşünmeye teşvik etmektedir. Katılımcılar olumlu bir itibar oluşturmanın yanında kurumun başarısına katkıda bulunmak için çok önemli olan liderliği ayrıştırıcı üç unsur ile tanışacaklardır.

Etkili koçluk ekip üyelerinin performansı için en önemli öğelerden biridir. Liderler ister çalışanları yeni ve zorlu durumlarda başarıya yönlendirsinler, ister onların iş performanslarını iyileştirme ya da geliştirmeye yardımcı olsunlar, ortalama ve yüksek performans arasındaki farkı koçluk yapma ve geri bildirim verme yetenekleri ortaya koyacaktır.
 Bu eğitim katılımcıların üç koçluk tekniğinin önemini ve proaktif ve reaktif koçluk görüşmelerini etkili şekilde nasıl ele alacaklarını anlamalarına yardımcı olarak onların daha verimli ve etkin koçluk görüşmeleri yapmalarını sağlamaktadır. (Endüstri ve sağlık alanına uyarlanmış şekli mevcuttur)
Kurum içinde ve dışında ortaklıklar kurmak, kiminle stratejik ortaklık ve ittifak kurulması gerektiğini, çevremizi nasıl kullanacağımızı ve iç ve dış ilişkileri nasıl oluşturup sürdürebileceğimizi bilmeyi gerektirir. 
Bu eğitimde liderler mevcut çevrelerini değerlendirmeyi ve perspektif ve bilgi açıklarını kapamaya yönelik adımlar atmayı öğrenmektedirler. Müzakereleri, iş birliğini ve ortaklık kurarken gösterdikleri iletişim çabalarını engelleyen kişisel ve kurum bazlı faktörleri belirlemektedirler.

Liderler ekiplerinin gelişimini arttırmada önemli rol oynayarak kritik iş hedefleri ile görevlendirilmeye hazır daha fazla lider ve kadro yaratmaktalar. 
Bu eğitimde liderler ekip gelişiminin şu anki durumunun yanı sıra gelecekteki ideal durumunu da tanımlamayı, ekibin ve bireylerin kuvvetli ve gelişime açık yönlerini saptamayı öğrenmektedirler. Ayrıca, gelecekteki liderlik rolleri için yüksek potansiyelli kişileri tespit etmeyi ve geliştirmeyi, gelişim çabalarının etkisi ve verimliliğini değerlendirmeyi ve geri bildirim vermeyi deneyimleyeceklerdir. 

Günümüzün karmaşık global organizasyonları iş hedeflerini gerçekleştirmek için fonksiyonlar arası ekiplere ihtiyaç duymaktadır. Buradaki zorluk; liderlerin işleri genelde iş arkadaşları üstünde otoriteleri olmadığından pozisyonlarının gücünü kullanarak değil etkileme yolu ile yaptırmaları gerekliliğidir. 
Bu eğitimde liderler düşüncelerini ve önerilerini kişi, ekip ve kurum performansında olumlu etki yaratacak değişimlere açıkça bağlayan bir etkileme stratejisi oluşturmayı öğrenmektedirler.

Yenilik yaratmak her zaman önemlidir. Kurumlar "yeni normal” sürecinde yolunu bulmaya çalışırken müşterilerden yenilikçiliğin işlere yön veren ve zorunlu olan en önemli unsurlardan biri olduğunu duyuyoruz. Rekabette farklılaşma yaratacak yenilikçi çözümler bulma baskısı çok fazla. Liderlerin bu yeni gereklilikleri karşılamak için düşünce ve yaklaşımlarını daha ileriye taşımlara gerekiyor.
Biz, liderlerin yenilikçilik kültürünü sürdürmek için yüksek derecede yaratıcı olmaları gerekmediğine inanıyoruz. Bu eğitimde liderler yenilikçiliği destekleyebilecekleri teknikleri kullanmayı öğrenmekteler. Katılımcı bir sınıf ortamında bu tekniklerle ilgili deneyim kazanarak liderler yenilikçilik için ideal koşulları oluşturmak – ve ekiplerine ilham veren ve ödüllendiren bir kültürün koruyucusu olmak üzere donatılacaklardır.

Başarılı liderler, başarılı global liderlere otomatik olarak dönüşmüyorlar – oyun sahası geniş ve kontrol etmesi zor ve kazanılması ya da kaybedilmesi olası unsurlar çok fazla. Sonuç olarak liderlerin işin yürütülmesi ve etkileşimlerin yönetilmesi ile ilgili peşin hükümlerinden kurtularak bakış açılarını genişletmeye ihtiyaçları var. 
Bu eğitimde liderler global bir ortamda yöneticilik yapabilmek için uzun vadeli bir strateji geliştiriyorlar.

Liderlerden artan rekabete rağmen işi ileriye taşıyacak atılımlar yapmalarını bekliyoruz. Ancak eğer liderler değişime ya da buna kendilerini adamaya hazır değillerse değişimi nasıl yönetecekler? 
Bu eğitimde liderler paydaşların, çeşitli bakış açılarının, iletişimin ve taahhüt elde etmenin önemini anlayarak değişimi yönetme becerileri kazanıyorlar.

Liderler, özellikle de orta ve üst düzeydekiler sürekli olarak seri ama etkili sonuçlar getirecek karmaşık, yüksek etkili kararlar almak durumundadırlar. Belki de en zorlu olan, kararların lideri arzu edilen sonuçların altına çeken güçlü kuvvetlere sahip çetrefilli dinamikler içermesidir. 
Bu eğitimde liderler bu dinamikleri yönetmelerini ve karar alma yeteneklerini tehlikeye atacak kendi içlerinde ve kurum çapındaki kuvvetlerin üstesinden gelmelerini sağlayacak bir karar alma disiplini öğrenmekteler.

Liderler tek başlarına yönetemezler. Duygusal zekalarını (EQ) yapılandırmanın takımlarının, ortaklıklarının ve kurumlarının performansının artmasına nasıl katkısı olduğunu anlamaları gereklidir.

Bu eğitimde liderler kendi duygusal zekalarını ölçmekte ve kişisel amaçlara ve kurumsal sonuçlara engel olabilecek duygusal kaçınmaları önlemeyi öğrenmekteler.
Liderler öncelikli işleri belirleyebilmeli ve zamanlarını uygulama ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere yönetebilmeliler. 
Bu eğitimde katılımcılar kendileri ve ekiplerinin öncelikleri yerine getirmek üzere işleri ele almak için gereken aksiyonları ve stratejiyi etkili şekilde gerçekleştirmek için zorlukları nasıl aşacaklarını öğrenmektedirler.

Bu eğitim işe alım ekibi üyelerine ve işe alım yapan yöneticilere mülakatları nasıl tarafsız, adil şekilde yapabileceklerini ve adayın parlamasına nasıl fırsat verebileceklerini öğretmektedir. 
Katılımcılar eğitimden bağ kurmayı, mülakatı yönetmeyi ve ileriye dönük iş başarısına dair veri toplamak için uygun soruları sormayı öğrenerek ayrılacaklardır.

En iyi işe alım kararlarını vermek için yüksek kalitede veri toplamak önemlidir.

Bu eğitim mülakatçılara işle ilgili başarı kriterlerine yönelik nitelikli davranışsal veriler toplayarak en iyi işe alım kararlarını verme becerisi kazandıracaktır. Mülakatçılar aday verilerini değerlendirmek için tarafsız ve tutarlı bir süreç uygulayarak becerilerini geliştirmekte ve kendi verileri ve diğer mülakatçıların topladığı verilerin paylaşılmasının her zaman onları en iyi adaya ulaştırdığını görmektedirler. 
Kronik performans sorunları olan tek bir çalışan bir liderin zamanına hakim olabilir ve tüm çalışma grubunun üretkenliğini ve moralini aşağı çekebilir. Bu ders liderlerin kronik performans problemlerini ele alma becerilerini geliştirir. Gerekli iyileştirme için sağlam bir vakanın nasıl belgeleneceğini ve sunulduğunu öğrenirler ve performansı tartışmak ve sürekli geri bildirim ve destek sağlamak için etkili etkileşim becerilerini kullanırlar. Liderler, performans sorunu tartışmasından sonra atılacak adımları belirler ve resmi sonuçlar getirmenin gerekli olup olmadığını belirler. (Endüstriyel versiyon mevcuttur.)
Yüksek iş temposu, fikirlerin ve kişilerin çeşitliliği ve hızlı bilgi akışı grupların aksiyon alma konusunda hemfikir olup harekete geçmelerini gittikçe zorlaştırmaktadır. Her bir kişiyi dahil edecek yapılandırılmış, sistemli bir yöntem kişileri uzlaşmaya yönlendirmenize ve herkesin gerçekleştirmeye odaklandığı yüksek kalitede kararlar almanıza yardımcı olacaktır
Stresli zamanlarda çalışanlarınızda oluşturduğunuz güvenin getirileri olur. Liderler duygularını açığa vurmalı, kurumsal bir değişim sırasında güven oluşturmak üzere bilgi paylaşmalıdır. Nörobilim prensipleri bu şekilde güvenilirlik ve şeffaflığın etkili olduğunu açıklamaktadır.
Bu eğitimde katılımcılar aynı zamanda iyi bir muhakeme yapmanın ipuçlarını öğrenmektedirler.

Lider olarak etkinliğiniz çalışanlarınız ile kurduğunuz ilişkilere bağlıdır. Bir lider insanlara kendilerini değerli hissettiren şeyler konusunda kendi kavram yanılgılarını incelese neler çıkar? 
Bu eğitimde katılımcılar değer verilme ihtiyacı ardındaki nörobilimi anlayacak, insanlara saygı duyma ve değer verme konusundaki genel yanlış anlaşılmaları tanımlayacak ve değer verme ihtiyacını karşılama becerilerini geliştireceklerdir.

Dünyanın neresinde olursanız olun, işyerlerinde kadınlar erkeklere göre sayıca üstünler ya da yakında olacaklar. Cinsiyet araştırmaları bunun bir yetenek değil güven unsuru olduğunu belirtiyor. Güven ise sıkça, söylediğiniz şey, nasıl söylediğiniz ve ne etki yarattığı ile belirlenen yetkinlik algısı ile son derece bağlantılıdır. 
Bu eğitim güveni daha yüksek düzeye taşmak için alınabilecek hızlı aksiyonları sunmaktadır. 


Her koçluk süreci yönetilmesi kolay olmayabilir, özellikle de yeni bir liderseniz. Zorlayıcı bir senaryo okuyun ve durumu nasıl ele alabileceğinizi düşünün. Bunun üstüne daha önce bununla başa çıkmayı ve genel yanlışlardan kaçınmayı deneyimlemiş bir DDI koçundan öneriler alın.
Yöneticiler ekip üyelerine her gün iş hedeflerine ulaşmaları için ilham vermekte, onları motive etmekte ve etkilemekteler.
Bu eğitimde liderler tutarlı ve güvenilir marka imajlarını korumak için iletişimden en iyi şekilde faydalanmanın üç ipucunu öğrenmektedirler. 

Birçok sohbet elektronik posta, görüntülü konferans, grup uygulamaları, anlık mesajlaşma ya da diğer dijital formatlar ile gerçekleşmektedir. Öncesine göre çok daha hızlı ve verimlilikle iletişim kurmaktayız, ancak kolaylıkla yanlış anlaşılmak ya da mesajlarımızın kasıtsız şekilde olumsuz sonuçlar doğurması söz konusu olabiliyor. 
Bu eğitim sanal iletişimlerinizin açık ve etkili olmasını sağlayacak ipuçları ve araçlar içermektedir.

Ekip üyelerinin güçlü yönleriyle oynadığı, birbirlerinin en iyi benlikleri olmalarına yardımcı olan ve etkili çözümleri öne sürdüğü bir işyeri kültürü hayal edin. Bir koçluk kültürü bu anların oluşması için güvenli bir alan yaratır. Böyle bir kültürde öğrenme çeşitli kaynaklardan gelebilir: akranlar, yöneticiler, doğrudan çalışanlar ve dış koçlar. Bir şirketteki herkes koç olabildiğinde tüm çalışanlar faydalanır.
İşinizde başarılı olmak için gereken her şeyi biliyor musunuz? İşiniz her geçen gün daha karmaşık hale mi geliyor? Teknolojiye yetişmekte zorlanıyor musunuz? İşiniz muhtemelen sizden daha önce hiç olmadığı kadar fazla şey bekliyor. Belki fonksiyonlar arası çalışıyorsunuz ya da önceki geleneksel rolünüzdekinden çok daha kapsamlı yetenek yelpazesi gerektiren bir ortamınız var. 5 ya da 10 yıl önce aynı işleri yapan kişilerden daha fazla bilginiz olsa da, olasıdır ki başarılı olmak için ihtiyacınız olan bilginin halen bir kısmına sahipsiniz. 
Bu eğitimde katılımcılar ihtiyaçları olan bilgi ya da deneyimi ve bunları nereden bulacaklarını belirlemeyi, iletişim ağlarını ve ilişkilerini kurmayı ve sürdürmeyi, iş çevrelerini genişletme ve tekrar biçimlendirmeyi deneyimlemekteler. 

Ekibinizdeki bazı üyeler iş gerekliliklerini yerine getirmek için gelişime ihtiyaç duyarlar. Diğerlerinin ise yeni iş sorumlulukları, ortaya çıkacak yeni görevler ya da terfi gibi gelecek fırsatlar için hazırlıklı olması gerekir. Bir gelişim aksiyonunu planlamak için siz ve ekip üyelerinizin kullanabileceği pratik Gelişim Planlama Formu ile bu iki tip gelişim ihtiyacını da yönetebilirsiniz
Koçluk niteliklerinizin (motivasyonlar, stil ve kişisel özellikler) etkili bir şekilde koçluk yeteneğinizi nasıl etkilediğini anlayın. Herkes farklıdır ve benzersiz niteliklerinizden nasıl yararlanacağınızı anlamak önemlidir.
Değişim evrenseldir. Ancak, durumu, ortama, kişilere ve zamana bağlı olarak kendini çok farklı yollarla gösterir. Yakın geçmişi, bugünü ve yakın geleceği anlamak insanı bir değişimle ilintili önemli unsurları ele almak üzere hazırlar. Üstelik tartışılması ve yüzleşilmesi gereken korkuları, kaygıları, zorlukları ve fırsatları su yüzüne çıkarır. 
Bu eğitimde katılımcılar değişim olduğunda insanların genel tepkilerinin neler olduğunu görmekte, işyeri değişimlerine açık olmalarını sağlayacak bir zihin yapısı geliştirmekte ve ilk bakışta hiç kontrol edemeyeceklerini düşündükleri değişimi nasıl etkileyeceklerini deneyimlemekteler.

Büyük işler başarma potansiyeli olan kişi seçilerek yeni lider oldunuz. Muhtemelen heyecanlısınız ve belki biraz da kaygılısınız. Bu beklenebilir bir durumdur. 
Bu eğitimde katılımcılar bu kaygıları nasıl ele alacaklarını ve süreçte yeni liderlik rollerini özgüven ve güvenilirlik içinde nasıl sürdüreceklerini görmekteler.

Bir çalışana gelişim için geri bildirim vermek en zorlu ve en az tercih edilen etkileşimlerden biri olabilir. Bu eğitimde gösterilen yapılandırılmış yaklaşım bu tür tartışmaları çok daha rahat ve işte uygulanabilir hale getirmektedir. Nörobilim, bu yaklaşımı kullanmanın öngörülemeyen zorluklardan kaçınma ve beklenen sonuçlara ulaşma konusunda nasıl yardımcı olduğunu açıklamaktadır.
Araştırmalar çalışan performansı için takdirin gerekli bir unsur olduğunu vurguluyor. Ancak takdir etmek bilinçaltındaki önyargılar nedeni ile düşünülenden daha zor olabilir. 
Bu eğitimde katılımcılar takdirin neden önemli olduğunu açıklayan araştırmaları, liderleri hataya düşüren önyargıları görecekler, olumlu geri bildirimlerini nasıl içten ve anlamlı şekilde verebileceklerini öğrenecekler.

Zorlu görevlerde çalışma, yeni beceriler öğrenme, performansı iyileştirme, başarılı performansı sürdürme ya da eski sorunlara yeni çözümler bulmanın ortak ne yönü vardır? Tüm bu durumlarda iyi bir koçun tavsiye ve danışmanlığından faydalanılabilir. Kısa vadede koçluk bir kişinin bir görevi yerine getirmesine ya da bir problemi çözmesine yardımcı olabilir. Uzun dönemde koçluk kişilerin tüm potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. 
Bu eğitimde katılımcılar kişileri dahil edip onları ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive etmeyi, geribildirime direnç ile başa çıkmayı ve kişisel sorun yaşadıkları kişiye sorunu üst yöneticiye taşımadan yardım etmeyi öğrenmekteler. 

En zor etkileşimlerin bazıları, aniden duygusal hale gelen çalışanlarla gerçekleşir. Katılımcılar, duyguların ardındaki sinirbilimi ve olumsuz duyguları daha da kötüleştiren üç ortak yaklaşımı öğrenirler. Ayrıca, üzgün bir çalışanın sakin, üretken bir duruma dönmesine yardımcı olmak için empatiyi nasıl kullanacaklarını da öğrenecekler.
Ekip üyeleri beceri ve deneyim sahibi olduklarında yeterli sonuçlar elde edebilirler. Ancak günümüz iş ortamında ekipler sıklıkla yeterlinin daha ötesinde sonuçlar elde etme baskısı altındalar. Lider olarak yöneticiler proaktif şekilde ekiplerinin kimsenin üstünde aşırı zorlama olmadan en yüksek performansa ulaşmalarını sağlayacak şartları yaratabilirler. 
Günümüzün sürekli evrim geçiren kurumlarında liderler işleri kendilerine direk bağlı olmayan hatta bazı durumlarda daha üst pozisyonlarda olan kişiler vasıtası ile sonuçlandırmak durumunda kalıyorlar. 
Bu eğitimde işleri yürütmek üzere insanların taahhüdünü almaya yardımcı olacak bilinmesi gereken teknikler sunulmaktadır. Katılımcılar kişilerin dikkatini toplamayı, bakış açılarını değiştirmeyi, fikirleri, önerileri ve tavsiyeleri kişi, takım ve kurumsal performans üzerinde olumlu etkisi olacak değişikliklere bağlamayı öğrenmekteler. Bunlara ek olarak kendilerini şevk ve inandırıcılıkla ifade etmeyi ve kişilerin motivasyonları, ihtiyaçları ve kaygılarını anlayarak taahhütlerini kazanmayı deneyimlemekteler.

Sürekli olarak çok fazla yüksek öncelikli işle mi uğraşıyorsunuz? Bir işi belli bir tarih ya da saatte yapmanız bekleniyor ve siz nerden başlayacağınızı bile bilmiyor musunuz? Günümüzün tempolu iş dünyasında herkes bu tür baskılarla karşı karşıya. Başarılı kişiler bununla başa çıkabilmekte diğer yandan da yüksek performans sergilemekteler. 
Bu eğitimde katılımcılar başarısı kanıtlanmış ipuçları ve araçlar kullanarak verimliliği azaltan unsurlardan kaçınabilmeyi, performanslarını ve zamanında iş teslimi becerilerini iyileştirmeyi öğrenmektedirler. 

Ekibinizde çalışanları tutundurmak işyerinde uyumu ve verimi yaratmaktan daha fazlasını gerektirir. Bu, kurumun tüm alt düzeylerde çalışanlarına da yansımaktadır: Personel devri maliyet getirir – işe alım ve kişileri eğitmek para, zaman ve kaynak gerektirir. Satış hacimlerinin ve verimliliğin düşmesine sebep olur. Çoğu insan işlerini yetersiz yöneticiler nedeni ile terk etmektedir. Aslında kişinin yöneticisi onun bir kurumda kalma ya da gitme kararı vermesinde en etkili kişidir. 
Bu eğitimde katılımcılar personel devrinin (turnover) kuruma, ekibe ve yöneticiye etkilerini anlamakta, kişilerin bir pozisyonda kalma ya da gitme arzularını etkileyen eğilimleri, beklentilerini belirlemekteler. Bunların yanı sıra etkileşim prensiplerini, karşıdakinden derinlemesine bilgi alma becerilerini deneyimlemekte ve memnuniyetsizliğe sebep olan kaynakları belirleyip ele almayı öğrenmektedirler.

Günümüz küresel ekonomisinde sanal toplantılar her zamankinden daha sık yapılıyor. Ya yüz yüze toplantı için bir alternatif bulmalısınız ya da uzaktan çalışanlarınızla düzenli olarak iletişim halinde olmalısınız. Toplantılarınıza etkin şekilde – süreçleri ve kişisel teknikleri kullanarak – liderlik etmek ekip işbirliği ve karar alma için kritiktir. 

Bu eğitimde katılımcılar sanal toplantılardaki tuzakları görecek, kişisel süreçlerini ve eğilimlerini değerlendirecek ve toplantı verimliliğini ve izleyici katılımını arttırmanın metotlarını öğrenecekler.

Delege etme konusunda isteksizsiniz; aslında bazen tamamen kaçınıyorsunuz. Neden? Belki keyif aldığınız işlerin ve aktivitelerin ucunu bırakmak istemiyorsunuz. Belki insanları harekete geçirmenin gerektirdiği çaba ve zamanı harcamak problem gibi geliyor. Ya da kendiniz yaptığınızda daha az stresli olacağını ve tekrar tekrar başa dönme gerekliliği olmayacağını düşünüyorsunuz. Delege etmenizi engelleyen her ne sebep var ise bunlar, becerilerinizi geliştirecek ve iş tatmininizi arttıracak yeni , heyecan verici sorumluluklar alma fırsatlarını kaçırmanıza sebep olacak. Halbuki doğru kişiye doğru işi vermeyi bilirseniz siz, ekibiniz ve kurumunuz faydalarını görecektir. 
Bu eğitimde liderler serbestlik sağlamanın faydalarını keşfederek delege etme konusundaki tereddütlerinin üstesinden gelecek, büyümeyi sağlamak ve iş hedeflerini yakalamak için işi en iyi şekilde dağıtmanın yollarını öğrenecek ve onlara delege ettiğiniz işler konusunda kişilere daha fazla sorumluluk ve otorite vermeyi deneyimleyeceklerdir. 

Kendiniz ve iş arkadaşlarınızın iş yerine kattığı özgün niteliklere değer veriyor musunuz? Kişilerin farklılıklarını kullanmalarının kurumun büyümesine katkı sağladığını biliyor musunuz? Farklılıklara değer vermek kişilerarası ve işe bakış açısı yönünden atılması gereken doğru adımdır. Çeşitli stilleri, yetenekleri ve motivasyonları kullanarak kurumunuzun iş sonuçlarını iyileştirmeyi sağlayacak yaratıcı çözümler ve özgün yaklaşımlar üretirsiniz. 
Bu eğitimde katılımcılar kendi stil, yetenek ve motivasyonlarını belirliyor, çeşitli özgün niteliklere sahip olan kişiler ile daha fazla işbirliği ve verimli şekilde çalışmayı öğreniyor ve farklılıkları desteklemek için Temel Prensipleri kullanırken diğerlerini kendi özgün katkılarını paylaşmaları için teşvik etmeyi deneyimliyorlar. 

Günümüzün hızlı akan iş ortamında kararlar almak dalgalar üstünde sörf yapmaya benziyor. Yol sadece pürüzlü ve beklenmeyen tehlikelerle dolu değil, bir fırsat çıktığında düşünmeye de pek vakit yok. Kararlar çabuk verilmeli yoksa o fırsatlar kaçacak – günümüz iş dünyası denen acımasız akıntı ile silinip süpürülecek. Tüm bilgilerin gelmesini bekleme ya da en mükemmel kararı almayı deneme lüksünüz yok.
Bu eğitimde katılımcılar zaman baskısı altında kaliteli kararlar almayı, var olan zamanda karmaşıklıktan sıyrılıp gereksiz bilgileri elemeyi, liderlik içgüdülerine, tecrübelerine ve muhakemelerine güvenmeyi ve hızlı kararlar alıp, gerektiğinde bunları duruma göre ayarlamayı öğreneceklerdir.

Toplantıların birçok faydası vardır: bilgi yaymak, problemleri çözmek, fikir geliştirmek, kişileri güncellemek, katılımı sağlamak ya da kararlar almak. Toplantılar ilk olarak bu işlevsel ihtiyaçları karşılamak için yapılır. Ancak gerçekten etkili olması için bir toplantının katılımcıların bireysel ihtiyaçlarına da hitap etmesi gerekir. İnsanlar toplantıyı terk ederken zamanlarının iyi değerlendirildiğini ve katılımlarının faydalı olduğunu düşünüyorlarsa toplantınız başarılı geçmiş demektir. 
Bu eğitimde kişiler liderlik edecekleri toplantıyı planlamayı, verimli bir toplantı gerçekleştirmelerini sağlayacak toplantı planlayıcısını yaratmayı, verimli toplantıları yönetmeyi ve arzu edilen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak için toplantı sonrası takibi deneyimleyeceklerdir.

Yeni jenerasyonu işyerinde çekmek ve tutmak şarttır. Bunu yapmak için, "gerçek hikayeyi" alın ve yeni jenerasyonun kim olduğu, neye ihtiyaç duydukları ve en çok değer verdikleri hakkında yeni bilgiler edinin. Gelişim ve fikirlerini duyurmak isteyen istekli ekip üyeleriyle sohbet etmeye başlamak ve devam etmek için ipuçlarını toplayın. Ayrıca, yeni jenerasyonu iş gücünüzde en iyiyi ortaya çıkarmak için bir plan yapın.
Görevinizi değiştirmeye hazır ama belli bir pozisyonun sizin için doğru iş olduğunu nasıl anlayacağınızdan emin değil misiniz? Ya da tam olarak ne istediğinizi biliyorsunuz ancak işi nasıl elde edeceğinizi bilmiyorsunuz. 
Bu eğitim amaçlarınızı ve motivasyonlarınızı gözden geçirmenize ve tecrübelerinize dayanarak kuvvetli yönlerinize dair güçlü örnekler toplamanıza yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra sohbeti olumlu şekilde başlatmaktan beceri ve yeteneklerinizle ilgili eksiksiz örnekler sunmaya ve pozisyona olan ilginizi gösterecek şekilde konuşmayı kapatmaya kadar mülakatı yürütmek için gerekli ipuçlarını öğreneceksiniz. 

Hemen herkesin kendi ile özdeşleştirebileceği bir motto vardır: "Hızlı ve iyi yap.” Günümüzün rekabetçi pazar ortamında çalışanlar yüksek kalite, hızlı sonuçlar ve düşük maliyetler elde etme baskısı altındalar. Ancak bu beklentileri dengelemek zor olabilir. Kaliteye çok konsantre olursanız zaman ve maliyet tırmanabilir. Hıza odaklanırsanız kalite düşebilir. Odağınızı yanlış yönde kullanırsanız bu ihtiyaçlar veriminizi büyük ölçüde düşürmeye başlayabilir.
Değişim size yönünüzü şaşırtabilir. İnsanlar yeni ve aşina olmayan bir şeye adapte olurken eski düşünme ve çalışma şekillerini bırakmaları gerektiğinde kendilerini şüphe içinde, akılları karışmış ya da hatta korku içinde hissedebilirler. Dolayısı ile bazı kişilerin değişime direnmeleri – özellikle de onu kontrol edemediklerinde –normaldir. Bu direnç kişilerin anlayışlarını, sahiplenmelerini ve güvenlerini teşvik ederek aşılabilir. 
Bu eğitimde katılımcılar değişimi tartışmak ve kişileri buna adapte olmak için kendi fikirlerini geliştirmeleri için dahil etmek üzere Etkileşim Prensiplerini kullanmayı öğrenmekteler. Yanı sıra insanların değişimle ilgili duygu ve kaygılarına hitap etmek ve güven oluşturmak için Temel Prensipleri kullanmayı deneyimlemektedirler.

Zor konuşmalar, çoğunlukla onlarla ilişkili olumsuz duygular nedeniyle genellikle kaçınmak istediğimiz bir şeydir. Yaklaşımınızı daha etkili olacak ve uyumlu bir çözüme odaklanmaya nasıl adapte edebilirsiniz? Bu eğitimde katılımcılar bu konuşmaları yönetmek için teknikler ve araçlar keşfedeceklerdir.
Çalışanların işyerine getirdiği farklılıklar ortaya dikkate değer bir yaratıcılık, yenilikçilik ve çözümler çıkarabilir. Ancak aynı farklılıklar anlaşmazlığa da (uyumsuzluk) neden olabilir ve eğer çözülmez ise büyüyen bir tartışmaya dönüşebilir. Çatışmanın etkilerini – gerginlik, stres, düşük moral – kendinizde olduğu kadar çevrenizdekilerde de hissedersiniz. Eğer bu durum devam ederse ilişkilere, verimliliğe, kalite ve hizmete zarar verebilir. 
Bu eğitim sonunda katılımcılar bir çatışmanın sebeplerini ortaya çıkarmak ve herkesin destekleyeceği bir çözüm geliştirmek için Etkileşim Prensiplerini kullanabilecek, diğer kişilerin fikirlerine değer verdiklerini göstermek, güveni sağlamak ve diğerlerini çözüme yönlendirmek için Temel Prensiplerden faydalanabileceklerdir.

Karşılanmayan beklentiler. Tatsız sürprizler. Kötü geçen performans görüşmeleri. Performans hedefleri en başta net değilse başınıza çok şey gelebilir. Hedefleri oluştururken beş kriter uygulayarak yıkıcı sonuçlardan kaçınabilirsiniz. SMART kriterler performans hedeflerinin belirgin, iyi yazılmış ve etkili olmasını sağlar. 
Bu eğitimde katılımcılar SMART kriterleri karşılayan performans hedefleri yazmanın üç parçalı formülünü görecekler, belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, geçerli ve zamana bağlı performans hedefleri yazabilecekler. 

Toplantı uzmanı Steve Rogelberg liderleri yaratıcı olmaya ve etkili ve dinamik toplantı yaklaşımları denemeye davet ediyor. Düzenli toplantılar ve kısa günlük görüşmelerin ekibinizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını keşfedin. 
Bu eğitim katılımcıları yeni toplantı yollarını denemeye teşvik edecek, hızlı toplantılarla ilgili araştırmaları görmelerini, farklı sektörlerin problem çözmek için kısa görüşmeleri nasıl kullandığını anlamalarını ve ekipleri için kısa görüşme planı yapmalarını sağlayacaktır.

Önemli stres ve kriz zamanları, liderlik davranışlarımızın ve eylemlerimizin her zaman niyetlerimizle veya önceliklerimizle uyumlu olmayabileceği zamanlardır. Liderler genellikle ne yapacaklarını bilirler, ancak çok farklı şekillerde davranırlar. Stres ve kriz zamanlarında kişisel eğilimlerin liderlik davranışları üzerindeki etkisini nasıl yöneteceğinizi öğrenmektedirler.
Kurumsal hedeflere ulaşmak için iç ya dış ortaklıklar oluşturmak her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Kuvvetli ortaklıklar hedefleri yakalamak demek olabilir ancak değişen sınırlar ve sorumluluklar ortaklıklar oluşturma ve sürdürmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bu eğitim ortakların önemli noktaları belirlemelerine ve bunlara odaklanmalarına ve açık iletişimi sürdürmelerine yardımcı olacak altı Kontrol Noktasını sunmaktadır. Aynı zamanda katılımcılar ortaklığın kritik unsurları ile ilgili geri bildirim verme ve ilerlemeyi ölçme imkanı veren bir araç olan Ortaklık Puan Kartı ile tanışmaktadırlar.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında her birey kendi gelişimini ciddi şekilde ele almakla yükümlüdür. Yönetici olarak sizin göreviniz çalışanlarınız liderlik becerilerini geliştirirken onları desteklemektir. Bunu yaparken, siz çalışanlara aracılık eden, enerji veren, ortak bir hedefe yönlendiren ve işlerin gerçekleşmesini sağlayan kişi rolünü üstlenirsiniz. Çoğu yönetici için bu rol kolay değildir. 
Bu eğitimde katılımcılar kurumda lider yetiştirirken aracılık yapma görevinin önemini görecek, ne zaman yeni bir beceri gösterme, koçluk yapma ya da diğerlerini yeni bir beceriyi kullanmaya teşvik etme ihtiyacı olduğunu ve bunun önemini fark edebilecekler. Bunların yanında liderlerinin gelişiminde etki yaratmak için kişisel strateji geliştirebileceklerdir.

Ekip üyelerini başarılı performansa yönlendirmek kişilere ne yapacaklarını söylemekten daha fazlasını gerektirir. Etkili koçlar kişilerin olasılıkları düşünmesine yardımcı olur ve güçlü, teşvik edici sorular sorarak ve deneyim ve iç görülerini paylaşarak katılımı sağlar. Karşınızdaki kişiyi teşhis etmeye, keşfetmeye, araştırmaya yönelik sorular sormak onun içindeki iyi şeyleri ortaya çıkarmanıza yardım eder ve durumu kendilerinin ele alması için onlarda güven oluşturur. 
Bu program sonunda katılımcılar daha mükemmel, işbirlikçi ve ödüllendirici koçluk görüşmeleri yürütebilmekte, ekiplerinde koçluk kültürü oluşturup sürdürebilmekteler. 

Birini işe almak tahmin işi olmamalıdır. En başta doğru kişiyi almak ile sürekli aday havuzuna geri dönmek zorunda kalmak arasındaki fark mülakatı ne kadar iyi yaptığınızla alakalı olabilir. Bu önemli bir sorumluluktur çünkü doğru adayı seçmek kurumsal başarı ve çalışan memnuniyetini garantilemenize yardımcı olur.
Bu eğitimde katılımcılar en iyi adayın kuruma başvurmasını ve iş teklifini kabul etmesini sağlayacak, adaylara saygı gösterilmesini, mülakat süresini yönetmeyi, kişilerin işteki performansını tahmin edebilecekleri bilgileri toplamayı ve bu bilgileri değerlendirmeyi öğrenecekler. 

Herkesin önyargıları vardır. Bizi gün boyunca bomba yağmuruna tutan milyonlarca bilgi kırıntısının sonucudurlar. Ancak önyargılarımız iyi niyetlerimizin önüne geçebilir, başarımızı sınırlayabilir ve diğerlerini gelişim fırsatlarından mahrum bırakmamızı sağlar. Önyargı eğitimi katılımcıların daha iyi kararlar almaları için kendi önyargılarının farkında olmalarını sağlamaktadır.
Burada katılımcılar beynin etrafımızdaki dünyaya olan tepkilerimizi nasıl etkilediğini görmekte, yaygın önyargıları tartışmakta, kendi davranışları ile ilgili iç görü kazanmakta ve daha iyi kararlar almak için önyargıları önlemeyi deneyimlemekteler. 

Kısa konferans ya da sanal seansınızda bu yüksek enerjili konuşma ile liderlik girişiminde olan kadınlarınız için heyecan yaratın. Erkek ve kadın katılımcılar güven, iç güç ve içlerindeki lidere ulaşma temalarında gerçek hayata yönelik bilgece tavsiyeler edinecekler.
İki saatlik bu seansta katılımcılar en çok değer verdikleri şeyleri derinlemesine değerlendirmekte, bunları liderlik amaçları ile ilişkilendirmekte ve işyerinde uyandırmak istedikleri etkiyi ifade eden bireysel marka açıklamalarını oluşturmaktalar.

Bu iki saatlik programda katılımcılar korku ve başarısızlığın sonuçlarını ve sabit fikirli ve büyümeye açık zihin yapılarının risk almalarına etkisini incelemekteler. Bilinmeze atılmalarını ve olağanüstü şeyler elde etmelerini sağlayacak bir emniyet ağı oluşturarak bu riskleri nasıl hafifleteceklerini öğrenecekler.

Bu iki saatlik seansta katılımcılar cesaretli olmayı ve kariyerlerinde sonraki adımları talep etmeyi öğrenmekteler. Paydaşlarını belirlemekte, strateji oluşturmayı, fikirlerini toplamayı ve diğerlerinin taahhüdünü sağlamayı deneyimlemekteler. 
DDI’ ın Müttefik Liderler seansı ile daha adil ve kadın, erkek cinsiyeti çeşitliliğine sahip bir iş ortamı yaratabilirsiniz. Bu sanal ya da sahada yapılan program yöneticileri ve iş arkadaşlarını kadınlarla ittifak yapma konusunda güçlendiriyor. Konferans sadece müttefiklerin kadınları savunmak için neler yapabileceklerine ya da neler yapamayacaklarına odaklanmakta.  
Yöneticiler aynı zamanda kurumlarında cinsiyet eşitliliği ile ilgili kuvvetli adımlar atabilecek güçlü ve özel pozisyona sahip kişilerdir. Müttefik Yöneticiler seansı ise Müttefik Liderler programının üst düzey yöneticiler için düzeyi yükseltilmiş konularını kapsamaktadır. Liderlikte kadınlar için tepe yönetimdeki engelleri değerlendirdikten sonra katılımcılar tanımlanmış bu zorlukları ele almak ve üstesinden gelmek için gerekli aksiyonları tanımlamaktadırlar. Daha sonra ise daha fazla cinsiyet çeşitliliği olan bir liderlik havuzuna doğru gelişmeyi değerlendirmek için hedefe ulaşma kriterlerini oluşturmaktalar. Sürecin devamında post seans değerlendirmeleri ve danışmanlık da verilebilmektedir. 

DDI'nin Müttefik Olarak Liderler oturumu ile daha eşitlikçi ve cinsiyet çeşitliliğine sahip bir işyeri oluşturabilirsiniz. Yöneticiler aynı zamanda örgütleri içinde cinsiyet eşitliği konusunda önemli gelişmeler sağlayacak benzersiz ve güçlü bir konumdadırlar. Müttefikler olarak Yöneticiler Oturumu, standart Liderler Müttefikler kursu kapsamında yer alan tüm temel içeriği, üst düzey liderlerin izleyicilerini barındıracak aktiviteler ve içerikler içerir. Katılımcılar daha sonra toplumsal cinsiyet çeşitliliği daha yüksek bir liderlik havuzuna doğru ilerlemeyi izlemek için liderlik ve gecikme önlemleri alırlar. Oturum sonrası devam eden diyalog ve danışmanlık fırsatları da mevcuttur.
Bu iki saatlik programda katılımcılar güven duygusunu keşfediyor, öz eleştiriye kapılarını kapıyor ve kariyer yollarını ileriye taşımak için kendilerinden şüphe etmenin üstesinden geliyorlar. Aynı zamanda güveni sağlamak için belli taktikler belirledikleri zorlu bir gerçek hayat senaryosuna katılıyorlar. 
Bu iki saatlik seansta katılımcılar kariyerlerini ilerletmek için geliştirmeleri gereken beş çeşit ilişki ağı inceliyorlar. Daha önemlisi iletişim kurmaya davet edilmek ve bunu sürdürmek için potansiyel güçlü kişilere kendi değerlerini nasıl pazarlayacaklarını öğreniyorlar. 
Diğerlerinin davranışlarının kurumda güveni nasıl etkilediğini görebilmenize rağmen kendi davranışınızın güveni nasıl etkilediğini fark edemeyebilirsiniz. Güven yaratmak her seferinde bir etkileşimle adım adım ilerleyen bir süreçtir. Ancak güveni kırmak tek bir adımla gerçekleşebilir. 
Bu eğitimde katılımcılar güven kıran davranışları durdurmayı, güven oluşturan davranış modellerini ve güven eksikliği nedeni ile iş performansının etkilendiği ilişkileri tamir etmeyi öğreneceklerdir.
Bu eğitim liderlere koçluk yaptıkları kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşımlarını nasıl esnetebileceklerini ve bir hedefi yakalamak için onları nasıl yönlendireceklerini açıklamaktadır. Bu şekilde bir olumlu etkiye sahip olabilmek ilişkide güven gerektirir, bu ise koçların karşılarındaki kişi ve kendilerini çok iyi anlamak zorunda olduklarını gösterir. İç görü araçları ile liderler zihinlerinde, diğerlerinin büyüme ve değişim potansiyellerini keşfedecek, aynı zamanda  kendilerini açma konusunda ne kadar gönüllü olduklarını da göreceklerdir. Eğitimde kışkırtıcı sorular sormayı, birey düzeyinde bağ kurmayı ve kişileri aksiyona yönlendirmeyi içeren basit, hatırlanabilir koçluk teknikleri öğretilmektedir. Kendi video senaryonu seç ya da kendi durumunu tanımla yöntemlerinden biri ile liderler kendilerini her tip koçluk anına hazırlayacak canlı sohbetler eşliğinde iletişim becerileri ile birlikte koçluk tekniklerini pratiğe dökmektedirler. 
Güçlükler, değişim, dalgalanmalar ve belirsizlik her gün karşımıza çıkabilecek şeyler. Birçok zorluğun başarı ile üstesinden gelinebilirken, bazıları çok daha büyük bir dayanıklılık – stres ve güçlükle başa çıkabilme gerektirir. Dayanıklılık bizi sıkışmışlık duygusundan kurtarır. Belirleyici kişilik özellikleri ve beceriler dayanıklılığımızı arttırır ve en zorlu zamanlardan bile çıkmamız için bizi güçlendirir. 
Bu eğitimde katılımcılar bireysel özelliklerin ve becerilerin dayanıklılığı nasıl etkileyeceğini öğrenecek, eğilimleri yönetmeyi ve becerileri güçlendirmeyi deneyimleyeceklerdir. 
Güvenin iş başarısı ile ne ilgisi vardır? Her şey ile ilgisi vardır. Güven, çalışan taahhüdünü kazanma, tutundurma, verimlilik ve yenilikçilik ile direk olarak ilişkilidir. Güven sergileyen ve güvenilir olan liderler yüksek performansa ve kişilerin ekibe ve organizasyonel başarıya olan bağlılığına ilham verir. 
Bu eğitim katılımcılara liderlerin güvenilir ilişkiler kurmaları ve sürdürebilmeleri için almaları gereken aksiyonları içeren Güven Sağlayıcılar’ı, bunun yanı sıra güveni hızlıca kırabilen ya da zedeleyebilen Güven Kırıcılar’ ı tanıtmaktadır. Güvenilir ilişkiler kurmak için bu becerileri uygulamak kişilerin risk almalarını ve problemleri belirleyip çözmelerini ve iş sonuçlarına ulaşmak için işbirliği yapmalarını sağlamaktadır. 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dijital Dönüşüm Yönetimi

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Dijital Dönüşüm Yönetimi

Sanal Sınıf Eğitimleri

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Sanal Sınıf Eğitimleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

HIZLI BİLGİ FORMU
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN
LÜTFEN BİZİMLE TEMASA GEÇİN. X